Chết

Có một sự thực, điều duy nhất tôi luôn chắc chắn, đó là tôi sẽ chết, bạn cũng vậy, không ai tránh được điều đó. Cái chết sẽ gặm nhấm bạn một cách từ từ, nếu bạn đủ may mắn, và, nếu bạn cho việc sống được lâu là may mắn. Từng tế bào của bạn chết đi hàng ngày, dù chúng sẽ được thay thế, nhưng luôn có một lý do nào đó làm cho chúng yếu dần đi. Có một cơ chế nào đó bắt chúng phải làm vậy. Đôi khi, một số tế bào không nghe theo, chúng sống mãi, và rồi chúng hủy hoại toàn bộ cơ thể. Ta hay gọi là ung thư, dù chúng sống mãi, nhưng thật nực cười là chúng lại làm ta chết nhanh hơn.

[Angular] $compile throw jQlite error

Tôi vừa phải dùng service $compile của angular để dịch một đoạn text thành html (He, tôi đang định viết 1 tut về $compile :smile:) Nôm na là angular $compile sẽ nhận vào một chuỗi hoặc một phần tử html để chuyển nó thành một hàm biên dịch. Bản thân hàm biên dịch này lại nhận vào một đối tượng $scope để rồi trả về đối tượng HTML. À có code ví dụ đây, ví dụ thôi nhé, chứ chẳng ai làm thế này đâu nhé :smile:

Javascript promise part 2

Bài trước chúng ta đã xem xét tác vụ không đồng bộ và có định nghĩa promise, là một đối tượng thenable là kết quả của tác vụ không đồng bộ. Bài này tôi sẽ kể một vài trường hợp sử dụng và tác dụng của promise. Bài này cũng đã được post trên kipalog

Một vài loại dao cạo phổ biến

Người ta thường hay hiểu lầm là người để râu thì không cạo râu, thực tế người để râu lại phải cạo râu rất thường xuyên, nếu không trông sẽ lởm chởm trông rất ghê. Tuy vậy điều tôi muốn nói đến trong bài này không phải là các sản phẩm như Gillete Vector plus mà là các nguyên tắc hay luật lệ để loại bỏ các giải thích không hợp lý cho các hiện tượng.

Thuyết hai nhân tố

Nhân chuyện một người bạn vừa từ bỏ một công việc có thu nhập tương đối tốt, tôi bỗng nhớ đến thuyết này (phần vì tôi là người hay liên hệ những sự việc ít liên quan với nhau).

Thuyết 2 nhân tố

Nhân chuyện một người bạn vừa từ bỏ một công việc có thu nhập tương đối tốt, tôi bỗng nhớ đến thuyết này (phần vì tôi là người hay liên hệ những sự việc ít liên quan với nhau).

Keep it mess

Nhân sự kiện Terminator Genisys sắp ra mắt, tôi đã có cuộc trao đổi nhanh với Arnold Schwarzenegger về cuộc đời anh và những thành công trong sự nghiệp diễn xuất cũng như sự nghiệp chính trị với cương vị Thống đốc bang California.

Javascript promise

Đây là một trong các concept mới được đưa vào ECMAScript 6. Việc sử dụng chúng rất dễ nhưng để hiểu được thì (đối với tôi) cũng cần kha khá thời gian nên tôi phải lưu lại đây. Bài viết này cũng đã đăng trên kipalog

[angularjs] Random background directive powered by Flickr

Trong tut nhỏ này mình sẽ hướng dẫn các bạn mới bắt đầu với angularjs làm một directive để đặt một ảnh random lấy từ flickr làm background cho một phần tử HTML.

Tôi đọc gì tuần qua

Always code as if the guy who ends up maintaining your code will be a violent psychopath who knows where you live. — Rick Osborne