Welcome to Ghost

Xin chào, Tôi mới chuyển sang dùng Ghost thay vì Wodpress như trước đây. Tất nhiên nhiều tính năng cũ không còn nữa nhưng tôi cảm thấy rất thích nền tảng mới này. Tôi sẽ viết bài giới thiệu sớm nhất có thể. (Vì còn bận move các bài cũ sang đây, hẳn rồi)