Râu

Để tóm tắt, tôi khẳng định là tôi thích để râu. Điểm qua một số nhân vật lịch sử tầm cỡ tôi thấy có rất nhiều »

050915

"Lúc nào cũng anh không biết". Câu nhại của nàng làm tôi bật cười. Đúng thế, tôi chẳng bao giờ biết cái gì thật. Thế này »

020815 - DT#1

"Này, cậu đã thấy người hóa thú bao giờ chưa?" Đột nhiên K ngẩng lên nhìn tôi và hỏi. Thường thì hắn sẽ không làm phiền »

Chết

Có một sự thực, điều duy nhất tôi luôn chắc chắn, đó là tôi sẽ chết, bạn cũng vậy, không ai tránh được điều đó. Cái »

Sorry for interrupting, this is an advertisement, not an actual article :shame: