Cùng xóa bỏ định kiến

Tôi vừa hoàn thành một ứng dụng cho UNDP và UNFDA Việt Nam

Here the code

<iframe src="//how-abnormal.antoan.org/widget?lang=vi&ref=http://mahpahh.com" scrolling="no" frameborder="0" width="693" height="250"></iframe>  

Hà Phạm

Hai năm kinh nghiệm làm Web Developer. Ngoài ra đã khởi nghiệp thất bại một lần. Miễn trừ trách nhiệm: Quan điểm cá nhân, có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần báo trước.

Hanoi, Vietnam http://mahpahh.com
comments powered by Disqus